Изборник Затворити

Категорија: Обавештења

Обавештење о бесплатним уџбеницима за школску 2023/2024. годину

ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ИМАЈУ УЧЕНИЦИ ИЗ СЛЕДЕЋИХ КАТЕГОРИЈА: УЧЕНИЦИ ИЗ СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА(ПРИМАОЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ); УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ (КОЈИОСНОВНОШКОЛСКО…