Изборник Затворити

Најбољи од нас

Наставничко веће ОШ „Сава Керковић“ донело је одлуку о дипломама „Доситеј Обрадовић“, дипломи „Вук Караџић“, дипломи „Ђак генерације“ и похвалама за ученике осмог разреда. Носиоци…

Обавештење о бесплатним уџбеницима за школску 2023/2024. годину

ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ИМАЈУ УЧЕНИЦИ ИЗ СЛЕДЕЋИХ КАТЕГОРИЈА: УЧЕНИЦИ ИЗ СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА(ПРИМАОЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ); УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ (КОЈИОСНОВНОШКОЛСКО…