Изборник Затворити

Обука – Дисхармоничан развој код деце и тешкоће у учењу

Данашња обука на тему ДИСХАРМОНИЧНОГ РАЗВОЈА КОД ДЕЦЕ И ТЕШКОЋА У УЧЕЊУ и број заинтересованих наставника, показује да је наш колектив свестан значаја трагања за инклузијом по мери детета.

На обуци су наставници имали прилике да се упознају са начином на који могу да препознају специфичне тешкоће у учењу: дислексију, дисграфију, дискалкулију, хиперактивност и развојну дисфазију.

Према истраживањима око 10% деце у популацији има неки облик дисхармоније у развоју, а тај број је, нажалост, у порасту. О дисхармоничном развоју код детета говоримо онда када је дете нормалне интелигенције, има добар вид и слух, адекватан психолошки развој, добре социјалне и економске услове и адекватну обуку. Такво дете нпр. може да има поремећај у савладавању вештине читања. Наша улога у школи је да што раније препознамо ученике са наведеним тешкоћама у учењу, да им омогућимо да уче на начин на који они то могу.

Досадашња искуства говоре да смо спорадично успевали да препознамо те тешкоће код ученика, некада тек у предметној настави, а ученике смо често опажали као лење, безобразне и незаинтересоване. Осим препознавања веома је важно да знамо каква подршка и приступ су потребни у настави и учењу, за сваку специфичну тешкоћу у учењу.

Добро осмишљена, применљива у пракси и вешто вођена обука од стране психолошкиња Драгане Золотић и Маје Алексић Чучак, подстакла је све учеснике да размисле о специфичностима својих ученика који уче другачије и трагају за методама које ће им омогућити да пруже свој максимум.

Термин одржавања следеће обуке је 23. децембра за оне наставнике који су данас били спречени да присуствују.