Изборник Затворити

ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.

ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ИМАЈУ УЧЕНИЦИ ИЗ СЛЕДЕЋИХ КАТЕГОРИЈА:

1. УЧЕНИЦИ ИЗ СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА (ПРИМАОЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ);

2. УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ (КОЈИ ОСНОВНОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ СТИЧУ ПО ИНДИВИДУАЛНОМ ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ – ИОП-У);

3. УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИ РАД НЕ СТВАРУЈУ ПО ИОП-У, АЛИ ИМАЈУ ПОТРЕБУ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕМ (УВЕЋАН ФОНТ, БРАЈЕВО ПИСМО, ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМАТ);

4. УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА КОЈИ СУ У ПОРОДИЦИ ТРЕЋЕ ИЛИ СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО ДЕТЕ КОЈЕ ЈЕ У СИСТЕМУ ШКОЛОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

ШКОЛИ СЕ КАО ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА – ПРИМАОЦЕ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ, РЕШЕЊЕ (КОПИЈА) КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ПРАВО НА ОСТВАРИВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ.

2.  ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ У ПОРОДИЦИ ТРЕЋЕ ИЛИ СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО ДЕТЕ КОЈЕ ЈЕ У СИСТЕМУ ШКОЛОВАЊА (СРЕДЊА ШКОЛА, ФАКУЛТЕТ), ПОТВРДУ  ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНЕ  УСТАНОВЕ О СВОЈСТВУ УЧЕНИКА, ОДНОСНО СТУДЕНТА. ПОТВРДА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ О СВОЈСТВУ УЧЕНИКА, ОДНОСНО СТУДЕНТА ПРИЛАЖЕ СЕ ЗА СВАКО ДЕТЕ.

ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ У ПОРОДИЦИ ТРЕЋЕ ИЛИ СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО  ДЕТЕ И НАЛАЗЕ СЕ У ТОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, ШКОЛА НЕ ИЗДАЈЕ ПОТВРДУ ЈЕР ШКОЛА ПОСЕДУЈЕ ПОДАТКЕ О НАВЕДЕНИМ УЧЕНИЦИМА.

3. ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ (КОЈИ ОСНОВНОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ СТИЧУ ПО ИНДИВИДУАЛНОМ ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ – ИОП-У), ПОСЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НИЈЕ ПОТРЕБНА ЈЕР ШКОЛА ПОСЕДУЈЕ ПОДАТКЕ О НАВЕДЕНИМ УЧЕНИЦИМА.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЕ 29. МАРТ 2022.