Изборник Затворити

Обавештење о бесплатним уџбеницима за школску 2023/2024. годину

ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ИМАЈУ УЧЕНИЦИ ИЗ СЛЕДЕЋИХ КАТЕГОРИЈА:

 1. УЧЕНИЦИ ИЗ СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
  (ПРИМАОЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ);
 2. УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ (КОЈИ
  ОСНОВНОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ СТИЧУ ПО ИНДИВИДУАЛНОМ
  ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ – ИОП-У);
 3. УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈИ ОБРАЗОВНО
  – ВАСПИТНИ РАД НЕ ОСТВАРУЈУ ПО ИОП-У
  , АЛИ ИМАЈУ ПОТРЕБУ ЗА
  ПРИЛАГОЂАВАЊЕМ (УВЕЋАН ФОНТ, БРАЈЕВО ПИСМО, ЕЛЕКТРОНСКИ
  ФОРМАТ);
 4. УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА КОЈИ СУ У ПОРОДИЦИ ТРЕЋЕ ИЛИ СВАКО
  НАРЕДНО РОЂЕНО ДЕТЕ
  КОЈЕ ЈЕ У СИСТЕМУ ШКОЛОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

ШКОЛИ СЕ КАО ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋА
ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА –
  ПРИМАОЦЕ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ, РЕШЕЊЕ (КОПИЈА) КОЈИМ СЕ
  УТВРЂУЈЕ ПРАВО НА ОСТВАРИВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ.
 2. ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ У ПОРОДИЦИ ТРЕЋЕ ИЛИ СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО ДЕТЕ
  КОЈЕ ЈЕ У СИСТЕМУ ШКОЛОВАЊА (СРЕДЊА ШКОЛА, ФАКУЛТЕТ), ПОТВРДУ
  ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ О СВОЈСТВУ УЧЕНИКА, ОДНОСНО
  СТУДЕНТА. ПОТВРДА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ О СВОЈСТВУ УЧЕНИКА,
  ОДНОСНО СТУДЕНТА ПРИЛАЖЕ СЕ ЗА СВАКО ДЕТЕ.

  ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ У ПОРОДИЦИ ТРЕЋЕ ИЛИ СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО ДЕТЕ И
  НАЛАЗЕ СЕ У ТОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, ШКОЛА НЕ ИЗДАЈЕ ПОТВРДУ ЈЕР ШКОЛА
  ПОСЕДУЈЕ ПОДАТКЕ О НАВЕДЕНИМ УЧЕНИЦИМА.
 3. ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ (КОЈИ
  ОСНОВНОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ СТИЧУ ПО ИНДИВИДУАЛНОМ
  ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ – ИОП-У), ПОСЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НИЈЕ ПОТРЕБНА ЈЕР
  ШКОЛА ПОСЕДУЈЕ ПОДАТКЕ О НАВЕДЕНИМ УЧЕНИЦИМА.
  РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЕ 09. АПРИЛА 2023.